Retur av brukte kasserte varmere. Vi vil tar vare på miljøet vårt.

Brukte varmere skal leveres som EE avfall på nærmeste avfallsmottak. Varmeren kan også sendes til Båt og Campingvarme slik at vi kan få destruert den på forsvarlig måte. Vi tar imot alle typer varmere ved kjøp av ny varmer hos oss.